2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        
Strona główna -> Gminna Orkiestra Dęta OSP "Wiolin"

GMINNA ORKIESTRA DĘTA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
"
WIOLIN"

 

Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych została założona w styczniu 2000 roku z inicjatywy Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Jana Kaima.

W lutym 2000 roku z inicjatywy Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych Pana Jana Kaima została powołana do istnienia Orkiestra Dęta. W pierwszych latach działalności w skład orkiestry wchodziło 16 członków. Z biegiem lat dochodzili nowi członkowie orkiestry i tym sposobem na chwilę obecną orkiestra liczy 60 osób. Są to osoby dorosłe, jak również młodzież i dzieci ze szkół z terenu Gminy Słopnice. 
Pierwszym dyrygentem orkiestry został Pan Adam Woźniak i pełnił tę funkcje do 2004roku. Następnie batutę przejął Pan Wincenty Curzydło i funkcję kapelmistrza pełni do dnia dzisiejszego.
Orkiestra przez te wszystkie lata czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i parafialnym Gminy Słopnice. Uświetnia swoją obecnością wszystkie imprezy kulturalne. Tradycyjnie co roku bierze udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej gdzie w kategorii orkiestr strażackich zajmowała : 2006 r. – I miejsce, 2007 r. – II miejsce, 2008 r. – II miejsce i w 2009r. również II miejsce. Orkiestry „Wiolin” nie zabrakło także podczas zorganizowanego w 2009 roku Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Mszanie Dolnej.
Warto zaznaczyć, że Orkiestra Dęta „Wiolin” swój repertuar muzyczny poszerza o nowe elementy, przez co okolicznościowe utwory zaskakują słuchaczy nowatorskimi interpretacjami.
 
W 2010 roku przypadło 10-lecie działalności Orkiestry.


 

Orkiestra bierze czynny udział w imprezach gminnych, kościelnych oraz reprezentuje gminę na licznych przeglądach i festiwalach orkiestr dętych, zdobywając różne nagrody. Orkiestra OSP wspólne z orkiestrami z całego województwa małopolskiego wystąpiła w Wadowicach w koncercie z okazji urodzin Jana Pawła II.


KONTAKT:

Wincenty Curzydło - (0-18) 33-26-116

Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska