2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        
Strona główna -> Regulaminy -> regulamin czytelni internetowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach w 2008r. przystapiła do ogólnopolskiego programu IKONKA. Otrzymała ona wówczas nieodpłatnie 3 komputery wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy.  Biblioteka wzbogaciła się o czytelnię internetową, z której mogą w godzinach pracy biblioteki, nieodpłatnie korzystać wszyscy użytkownicy.

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

& 1.
 
Prawo korzystania
1.        Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85. poz.539 z późn. zm.).
2.        Korzystanie z Internetu jest bezpłatne
3.        Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Słopnicach przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki posiadającemu kartę czytelnika i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.        Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie korzystania z Czytelni Internetowej.
5.        Komputer udostępniony jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem lub w miarę jego dostępności.
6.        Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelni internetowej na podstawie karty czytelnika (wpis obejmuje: imię i nazwisko, klasa/zawód, cel korzystania z czytelni i datę).
7.        Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 1 godz.
8.        Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
9.        Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
& 2.
Korzystanie z Internetu
1.        Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
2.        W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.
3.        Wynik wyszukiwania można zapisać na nośnikach dostarczonych przez Użytkownika bądź też wydrukować.
& 3.
Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
1.        Użytkownik może korzystać na miejscu:
·          ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
·          z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych - do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na własnych nośnikach lub wydrukować.
2.        Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.
& 4.
Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.
1.        Użytkownikowi zabrania się:
·          instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
2.        Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:
·          przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,
·          wyszukiwania informacji o treści pornograficznej, obrażających uczucia innych,
·          wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, prowadzenia działalności komercyjnej,
·          korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
3.        Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających.
& 5.
Odpowiedzialność użytkowników
1.        Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
2.        Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
3.        Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Słopnicach na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.

 

Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska