2020-04-09     Mai, Marcelego, Wadima     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna -> Czasopisma

Czasopisma dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach:

  • "Nasze Słopnice"
  • "Echo Parafialne"
  • "Almanach Ziemi Limanowskiej"
  • "Gazeta Krakowska"
  • "Dziennik Polski"
  • "Kurier Limanowski"
  • "Głos Limanowski"
  • "Info Region"
  • "Wiadomości z Powiatu"
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska