2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - mgr Anna Katarzyna Zawada

Główny Księgowy - Maria Nowak

Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska