2020-08-13     Elwiry, Hipolita, Radosławy     "Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych." - Jan Paweł II    

NOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE I STROJE REGIONALNE

REALIZACJA PROJEKTU "ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I STROJÓW REGIONALNYCH"

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach zrealizowała projekt pt. "ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I STROJÓW REGIONALNYCH", w ramach którego zostały doposażone trzy zespoły regionalne: "Słopniczanie", "Mali Słopniczanie", "Słopnicki Zbyrcok" i chór "Cantus Enim".

Zespoły regionalne i chór ściśle współpracują z biblioteką i prężnie działają na terenie gminy Słopnice i poza jej obszarem.

Jest to projekt w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, kulturowego, szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. W ramach operacji zakupiono następujące instrumenty muzyczne i stroje regionalne:

- Zespół "Słopnicki Zbyrcok": kożuch damski szt. 5, gurmana szt. 3, portki szt. 5, gorset, szt. 3;

- Zespół "Słopniczanie": smyczek lutniczy góralski z wysoką żabką szt. 1, gurmana góralska w stylu Górali Słopnickich, 3 szt., kożuszek damski haftowany, regionalny, szt. 3, kożuszek damski haftowany z czerwonymi obszyciami , szt. 3, serdak męski, szt. 3;

- Zespół "Mali Słopniczanie": kontrabas, kierpce par 18, pasy góralskie, szt. 8, kapelusz , szt. 10;

- Chór "Cantus Enim" wyposażenie muzyczne.

Zakupione w ramach operacji instrumenty muzyczne i stroje regionalne bardzo wspomogą bieżącą działalność zespołów regionalnych i chóru objętych pomocą i będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, patriotycznych i parafialnych na terenie Gminy Słopnice i poza jej obszarem.

Koszty całkowite operacji wyniosły 59 850,92 zł a wnioskowana kwota pomocy wynosi 38 075,00 zł.

                 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Anna Katarzyna Zawada - kierownik GBP w Słopnicach

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska