2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

PRZEGLĄD KOLĘD I PASORAŁEK

TRADYCYJNIE W STYCZNIU RUSZAJĄ PRZYGOTOWANIA DO V JUŻ EDYCJI PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK. ORGANIZATOREM JEST BIBLIOTEKA PUBLICZNA I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SŁOPNICACH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU!

V GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN

1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Słopnice.

2. Organizatorem przeglądu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach.

3. Terminy i miejsce organizacji przeglądu: 31 stycznia 2019 r. hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach

I kategoria – przedszkole (3,4,5,6 lat) godz.9.30

II kategoria – klasy I – IV godz. 10.30

III kategoria – klasy V – VIII godz. 11.30

4. Cele przeglądu: Rozbudzanie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych Integrowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Słopnice Rozbudzanie chęci wspólnego kolędowania

5. Forma prezentacji:

1.Soliści

2. Zespoły wokalne (do 5 osób)

3. Grupy kolędnicze (do 6 osób) – obowiązkowo odpowiedni strój kolędniczy z elementami: gwiazdy bądź szopki albo turonia.

6. Repertuar: Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych.

7. Kryteria oceny:

- Dobór repertuaru

- Walory głosowe

- Interpretacja

- Poprawność intonacji

- Ogólny wyraz artystyczny

- W przypadku grup kolędniczych pod ocenę będzie brany również strój (np. kożuszek, słoma i elementy: gwiazda, szopka, turoń).

8. Grupy wiekowe: Prezentacje będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: - przedszkole (3-6 lat)

- szkoła podstawowa klasy I – IV

- szkoła podstawowa klasy V – VIII

Jeden uczestnik może występować tylko w jednej w/w formie przezentacji (pkt 5) .W przypadku zróżnicowania wiekowego członków danego zespołu o jego przydziale do poszczególnej kategorii decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

9. Nagrody: Planowane jest przydzielenie nagród: 1, 2, 3 miejsce i 1 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz jednej nagrody Grand Prix spośród wszystkich grup i kategorii. Organizator zastrzega również możliwość przydzielenia nagrody specjalnej.

10. Wyłonienie zwycięzców Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek dokona Komisja Konkursowa.

11. Postanowienia końcowe:

1. Każda szkoła może zgłosić do przeglądu maksymalnie 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej, wyłonionych na etapie szkolnym.

2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na płytach CD lub na pendrive.

3. Każdy utwór nie powinien trwać dłużej niż 4 minuty.

4. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi.

5. Organizator powołuje Komisje Konkursową.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt.7. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.

8. Organizatorzy zajmują się prowadzeniem imprezy, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

9. Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające.

12. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej do siedziby na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach, 34 - 615 Słopnice 38, biblioteka@slopnice.pl najpóźniej do dnia 29 stycznia 2019 r. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13. Regulamin i kata zgłoszeniowa Przeglądu znajdują się na stronie internetowej www.biblioteka.slopnice.pl

14. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynowanie przeglądu: Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach, Tel. 18 33-26-005.

KATRA ZGŁOSZENIOWA (proszę wypełnić pismem drukowanym) IMIĘ I NAZWISKO (tylko dla solistów i duetów) LUB NAZWA ZESPOŁU: _________________________________________________________________ DANE KONTAKTOWE (SZKOŁA, KLASA, TELEFON): _________________________________________________________________ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (W PRZYPADKU ZESPOŁU): _________________________________________________________________ KATEGORIA: _________________________________________________________________ NAZWA, ADRES I TELEFON SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ: _________________________________________________________________ TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU (dokładny czas prezentacji): _________________________________________________________________ WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI: _________________________________________________________________ DATA: PODPIS:

Słopnice, dnia 03 styczeń 2019 r.

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska