2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ. LICZY SIĘ DOBRY POMYSŁ I CHĘCI DO PRACY!

Święta tuż... tuż.....pora więc na wykonanie kartek świątecznych.

Jak każdego roku o tej porze biblioteka publiczna wraz z Zespołem Szkoły Podstawoej i Przedszkola w Słopnicach zapraszają wszystkie dziedzi z oddziałów przedszkolnych do udziału w konkursie na kartkę świąteczną bożonarodzeniową.

Życzymy oryginalnych pomysłów!


REGULAMIN KONKURSU „KARTKA ŚWIĄTECZNA BOŻONARODZENIOWA”

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach i Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach.

2. Konkurs organizowany jest na terenie gminy Słopnice i przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej, rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród najmłodszych.

4. Temat przewodni: Święta Bożego Narodzenia.

5. Format pracy: A5 (wielkość zeszytu).

6. Technika wykonania: dowolna, płaska.

7. Oceniana będzie przede wszystkim samodzielność wykonania pracy przez dziecko, pomysłowość i staranność wykonania.

8. Do biblioteki gminnej przechodzą wyłonione na etapie szkolnym 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.

9. Termin i miejsce złożenia prac na etapie gminnym: do 17 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach.

10. Prace składane na konkurs powinny być podpisane w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek, nazwisko opiekuna, szkoła (w przypadku oddziałów przedszkolnych).

Komisja Oceniająca powołana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 19 grudnia 2018r. w budynku biblioteki publicznej dokona wyboru laureatów: I, II, III miejsce w następujących kategoriach:

· kategoria I -Oddziały 3 -latków,

· kategoria II -Oddziały 4 – latków,

· kategoria III – Oddziały 5 – latków,

. kategoria IV – Oddziały 6 - latków

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia 2018r. Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla zwycięzców nastąpi w dniu 03 stycznia 2019 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach, sala konferencyjna - I p.

12. Uwagi końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, a także do utrwalenia przebiegu konkursu na zdjęciach fotograficznych w celu późniejszych publikacji.

 

Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP Słopnice,

3 grudzień 2018 r.

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska