2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    

OGŁASZAMY GMINNY KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY!

JAK KAŻDEGO ROKU BIBLIOTEKA PUBLICZNA I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 OGŁASZAJĄ KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY. ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE A TYM SAMYM ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu:

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU STROIK WIELKANOCNY 2018

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach

2. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego.

3. CEL KONKURSU: Celem konkursu jest:

• propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

• powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych,

• stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

4. UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Słopnice. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas od „0” do „7” wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice. Prace mogą zgłaszać uczniowie indywidualnie lub rodzeństwo może przedstawić jeden stroik .

5. TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC:

Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość konstrukcji.

Technika dowolna z użyciem materiałów, np: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, drewno, bibuła, włóczka, nici, krepina, gałązki, papier, itp. Elementy pracy powinny być wykonane własnoręcznie! Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły, klasę.

6.OCENA PRAC - przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy: ogólne wrażenie artystyczne pracy, własnoręczny wkład pracy, pomysłowość, nawiązanie do tradycji regionalnej, dobór i wykorzystanie materiałów estetyka pracy i trwałość konstrukcji

7.PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs składa się z etapu szkolnego i gminnego. Warunkiem przystąpienia szkoły do etapu gminnego jest zgłoszenie deklaracji przez osobę odpowiedzialną za etap szkolny do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach do dnia 9 marca 2018r.

Na terenie szkół informację o konkursie ogłaszają osoby odpowiedzialne za etap szkolny w sposób przyjęty w szkołach. Termin składania prac w szkołach upływa dnia 20 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi do dnia 22 marca 2018 r.

Na etapie szkolnym komisja szkolna wybiera do etapu gminnego ze szkół: ZPO, SP nr 4, ZSPiP i Filii Słopnice-Granice po sześć prac: I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia.

Wybrane prace osoby odpowiedzialne dostarczają do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach w dniu 23 marca 2018r.

26 marca 2018 r. komisja powołana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach dokona wyboru zwycięzców etapu gminnego : to jest I, II, III miejsce i sześć wyróżnień, wyniki zostaną przekazane w formie pisemnej do poszczególnych szkół i zamieszczone na stronach internetowych biblioteki.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 marca 2018r. o godz. 11.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Nagrody oraz wyróżnienia w etapie gminnym finansuje Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Prace będzie można odebrać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu (18 ) 33-26-005.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŻYCZĄC CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

Słopnice, 27.02.2018r.

Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska