2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA WRAZ Z ZESPOŁEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VII edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania. Poniżej regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać.

 

Lista lektur dostępna w bibliotece publicznej i bibliotece Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

REGULAMIN VII GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

Organizatorzy:

-Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

-Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach

Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania,

- kształtowanie kultury czytelniczej,

- popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej polecanej przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”,

- rozwijanie twórczych talentów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice,

- po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel gminny można wytypować po 1 uczniu z klas I – III, z klas IV – V i z klas VI - VII z każdej szkoły podstawowej z terenu Słopnic (Zespół Placówek Oświatowych, Filia Zespołu Placówek Oświatowych na Granicach, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 4),

- kwalifikacji dzieci do etapu gminnego dokonują szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół,

- zgłoszeniu uczestników należy przesyłać najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. w/g załączonej karty zgłoszeniowej na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach lub Gminna Biblioteka Publiczna.

Kryteria oceny:

- technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania;

- środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą;

- zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (0-1 pkt);

Przebieg konkursu:

Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: uczniowie klas I – III, IV – V i VI - VII. Przesłuchanie uczestników konkursu odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz. 11’00, tj. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach.

Uczniowie klas I – III przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1. Erich Kästner „35 maja albo jak Konrad pojechał konno do mórz południowych”

2. Wanda Markowska, Anna Milska „Baśnie z dalekich wysp i lądów”

3. Astrid Lindgren „Lota z ulicy Awanturników”

Uczniowie klas IV – V przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1. Michel Piquemal „Bajki filozoficzne”

2. Astrid Lindgren „Ronja córka zbójnika”

3. Jerry Spinelli „Kraksa”

Uczniowie klas VI – VII przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1. Ursula K. Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”

2. Anna Kamieńska „Książka nad książkami”

3. Jose Mauro de Vasconcelos „Moje drzewko pomarańczowe”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Dla Mistrzów Pięknego Czytania przewiduje się nagrody rzeczowe.

 

Karta zgłoszenia udziału w VII Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w Słopnicach.

Imię i nazwisko uczestnika: ...........................................................................................................

Klasa ...........................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................................

Szkoła ...............................................................................................................................

 

Anna Katarzyna Zawada - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

 

Autor: AKZ
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska