2020-05-29     Benity, Maksymiliana, Teodozji        

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZE SŁOPNIC ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UCZESTNICTWA W IV JUŻ EDYCJI GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK.

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK REGULAMIN

1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Słopnice.

2. Organizatorem przeglądu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach.

3. Terminy i miejsce organizacji przeglądu: 18 stycznia 2018 r. hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach

I kategoria – przedszkole (3,4,5,6 lat) godz.9.30

II kategoria – klasy I – III godz. 10.30

III kategoria – klasy IV – VII godz. 11.30

4. Cele przeglądu: Rozbudzanie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych

Integrowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Słopnice

Rozbudzanie chęci wspólnego kolędowania

5. Forma prezentacji:

1.Soliści

2. Zespoły wokalne (do 5 osób)

3. Grupy kolędnicze (do 5 osób) – obowiązkowo odpowiedni strój kolędniczy z elementami: gwiazdy bądź szopki albo turonia.

6. Repertuar: Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych. 7. Kryteria oceny:

- Dobór repertuaru

- Walory głosowe

- Interpretacja

- Poprawność intonacji

- Ogólny wyraz artystyczny

- W przypadku grup kolędniczych pod ocenę będzie brany również strój (np. kożuszek, słoma i elementy: gwiazda, szopka, turoń).

8. Grupy wiekowe: Prezentacje będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkole (3-6 lat)

- szkoła podstawowa klasy I – III

- szkoła podstawowa klasy IV – VII

Jeden uczestnik może występować tylko w jednej w/w formie przezentacji (pkt 5)

W przypadku zróżnicowania wiekowego członków danego zespołu o jego przydziale do poszczególnej kategorii decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

9. Nagrody: Planowane jest przydzielenie nagród: 1, 2, 3 miejsce i 1 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz jednej nagrody Grand Prix spośród wszystkich grup i kategorii. Organizator zastrzega również możliwość przydzielenia nagrody specjalnej.

10. Wyłonienie zwycięzców Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek dokona Komisja Konkursowa.

11. Postanowienia końcowe:

1. Każda szkoła może zgłosić do przeglądu maksymalnie 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej, wyłonionych na etapie szkolnym.

2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na płytach CD lub na pendrive.

3. Każdy utwór nie powinien trwać dłużej niż 4 minuty.

4. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi.

5. Organizator powołuje Komisje Konkursową.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt.7.

Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.

8. Organizatorzy zajmują się prowadzeniem imprezy, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

9. Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające.

10. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej do siedziby na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach, 34 - 615 Słopnice 38, biblioteka@slopnice.pl najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11. Regulamin i karta zgłoszeniowa Przeglądu znajdują się na stronie internetowej www.biblioteka.slopnice.pl

12. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynowanie przeglądu: Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach, Tel. 18 33-26-005.

 

 

KATRA ZGŁOSZENIOWA (proszę wypełnić pismem drukowanym)

IMIĘ I NAZWISKO (tylko dla solistów i duetów) LUB NAZWA ZESPOŁU: _________________________________________________________________

DANE KONTAKTOWE (SZKOŁA, KLASA, TELEFON): _________________________________________________________________

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (W PRZYPADKU ZESPOŁU): _________________________________________________________________

KATEGORIA: ______________________________________________________

NAZWA, ADRES I TELEFON SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ: _________________________________________________________________

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU (dokładny czas prezentacji): _________________________________________________________________

WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI: _________________________________________________________________

DATA: PODPIS:

 

Słopnice, dnia 03 styczeń 2018 r.

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska