2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        

UWAGA !!! KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WRAZ ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 4 ZACHĘCA WSZYSTKIE DZIECI Z KLAS 0-6 DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE STROIK WIELKANOCNY.

Zachęcamy wszystkie dzieci z terenu naszej miejscowości do wykonania stroika wielkanocnego. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 - 6. Liczą się ciekawe pomysły, własnoręczny wkłąd pracy oraz nawiązanie do tradycji regionalnej.

Poniżej regulamin konkursu: 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU STROIK WIELKANOCNY 2017

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach

2. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego.

3. CEL KONKURSU: Celem konkursu jest:

• propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

• powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych,

• stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

4. UCZESTNICY:

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Słopnice.

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas od „0” do „6” wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice.

Prace mogą zgłaszać uczniowie indywidualnie lub rodzeństwo może przedstawić jeden stroik .

5. TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC:

• Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość konstrukcji.

• Technika dowolna z użyciem materiałów, np: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, drewno, bibuła, włóczka, nici, krepina, gałązki, papier, itp.

• Elementy pracy powinny być wykonane własnoręcznie!

• Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły, klasę.

6.OCENA PRAC - przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy:

• ogólne wrażenie artystyczne pracy,

• własnoręczny wkład pracy,

• pomysłowość,

• nawiązanie do tradycji regionalnej,

• dobór i wykorzystanie materiałów • estetyka pracy i trwałość konstrukcji

7.PRZEBIEG KONKURSU:

• Konkurs składa się z etapu szkolnego i gminnego,

• Warunkiem przystąpienia szkoły do etapu gminnego jest zgłoszenie deklaracji przez osobę odpowiedzialną za etap szkolny do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach do dnia 24 marca 2017r .

• Na terenie szkół informację o konkursie ogłaszają osoby odpowiedzialne za etap szkolny w sposób przyjęty w szkołach.

• Termin składania prac w szkołach upływa dnia 5 kwietnia 2017r.

• Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi do dnia 7 kwietnia 2017 r. Na etapie szkolnym komisja szkolna wybiera do etapu gminnego ze szkół: ZPO, SP nr 4, ZSPiP i Filii Słopnice-Granice po sześć prac: I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia.

• Wybrane prace osoby odpowiedzialne dostarczają do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach w dniu 7 kwietnia 2017r .

10 kwietnia 2017 r. komisja powołana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach dokona wyboru zwycięzców etapu gminnego : to jest I, II, III miejsce i sześć wyróżnień, wyniki zostaną przekazane w formie pisemnej do poszczególnych szkół i zamieszczone na stronach internetowych biblioteki.

• Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

• Nagrody oraz wyróżnienia w etapie gminnym finansuje Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Prace będzie można odebrać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

• Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu (18 ) 33-26-005.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŻYCZĄC CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

Słopnice, 22.03.2017r.

Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska