2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA. JEST TO JUŻ VI EDYCJA, KTÓRA MA NA CELU DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PIĘKNEGO CZYTANIA.

Gminna Biblioteka Publiczna i Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola serdecznie zapraszają  do udziału w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania.

 

REGULAMIN VI GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

Organizatorzy:

-Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach

-Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach

Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania,

- kształtowanie kultury czytelniczej,

- popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej polecanej przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”,

- rozwijanie twórczych talentów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice,

- po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel gminny można wytypować po 2 uczniów z klas I – III i z klas IV – VI z każdej szkoły podstawowej z terenu Słopnic (Zespół Placówek Oświatowych, Filia Zespołu Placówek Oświatowych na Granicach, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 4),

- kwalifikacji dzieci do etapu gminnego dokonują szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół,

- zgłoszeniu uczestników należy przesyłać najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. w/g załączonej karty zgłoszeniowej na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach lub Gminna Biblioteka Publiczna.

Kryteria oceny: - technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania;

- środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą;

- zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (0-1 pkt);

Przebieg konkursu:

Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: uczniowie klas I – III i IV – VI.

Przesłuchanie uczestników konkursu odbędzie się dnia 6 kwietnia 2017 r. o godz. 11’00, tj. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach.

Uczniowie klas I – III przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1. Grzegorz Kasdepke „Detektyw pozytywka”

2. Grzegorz Kasdepke „Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu”

3. Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci”

Uczniowie klas IV – VI przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1. Kornel Makuszyński „Bezgrzeszne lata”

2. Kornel Makuszyński „O dwóch takich co ukradli księżyc”

3. Kornel Makuszyński „Szaleństwa panny Ewy”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Dla Mistrzów Pięknego Czytania przewiduje się nagrody rzeczowe.

Karta zgłoszenia udziału w VI Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w Słopnicach.

Imię i nazwisko uczestnika: .................................................................................................................................

Klasa ...........................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: .................................................................................................................................

Szkoła .................................................................................................................................

 

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska