2020-05-29     Benity, Maksymiliana, Teodozji        

III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Szkoła Podstawowa nr 4 ze Słopnic i biblioteka publiczna serdecznie zapraszają do udziału w III już edycji Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK REGULAMIN

1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Słopnice.

2. Organizatorem przeglądu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach.

3. Terminy i miejsce organizacji przeglądu: 9 stycznia 2017r. hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach

I kategoria – przedszkole (3,4,5,6 lat) godz.9.30

II kategoria – klasy I – III godz. 10.30

III kategoria – klasy IV – VI godz. 11.30

IV kategoria – klasy gimnazjalne godz.12.30

4. Cele przeglądu:  Rozbudzanie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży,  Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych,  Integrowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Słopnice, Rozbudzanie chęci wspólnego kolędowania

5. Forma prezentacji:

1.Soliści

2. Zespoły wokalne (do 5 osób)

3. Grupy kolędnicze (do 5 osób) – obowiązkowo odpowiedni strój kolędniczy z elementami: gwiazdy bądź szopki albo turonia.

6. Repertuar: Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych.

7. Kryteria oceny: - Dobór repertuaru - Walory głosowe - Interpretacja - Poprawność intonacji - Ogólny wyraz artystyczny - W przypadku grup kolędniczych pod ocenę będzie brany również strój (np. kożuszek, słoma i elementy: gwiazda, szopka, turoń).

8. Grupy wiekowe: Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: - przedszkole (3-6 lat) - szkoła podstawowa klasy I – III - szkoła podstawowa klasy IV – VI - gimnazjum. W przypadku zróżnicowania wiekowego członków danego zespołu o jego przydziale do poszczególnej kategorii decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

9. Nagrody: Planowane jest przydzielenie nagród: 1, 2,3 miejsce i 1 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz jednej nagrody Grand Prix spośród wszystkich grup i kategorii. Organizator zastrzega również możliwość przydzielenia nagrody specjalnej.

10. Wyłonienie zwycięzców Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek dokona Komisja Konkursowa.

11. Postanowienia końcowe:

1. Każda szkoła może zgłosić do przeglądu maksymalnie 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na płytach CD lub na pendrive.

3. Każdy utwór nie powinien trwać dłużej niż 4 minuty.

4. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi.

5. Organizator powołuje Komisje Konkursową.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt.7. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.

8. Organizatorzy zajmują się prowadzeniem imprezy, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

9. Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające.

12. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej do siedziby na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach, 34 - 615 Słopnice 38, biblioteka@slopnice.pl najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017r. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13. Regulamin i kata zgłoszeniowa Przeglądu znajdują się na stronie internetowej www.biblioteka.slopnce.pl 14. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynowanie przeglądu: Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach, Tel. 18 33-26-005.

KATRA ZGŁOSZENIOWA (proszę wypełnić pismem drukowanym)

IMIĘ I NAZWISKO (tylko dla solistów i duetów) LUB NAZWA ZESPOŁU: _________________________________________________________________

DANE KONTAKTOWE (SZKOŁA, KLASA, TELEFON): _________________________________________________________________

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (W PRZYPADKU ZESPOŁU): _________________________________________________________________

KATEGORIA: _________________________________________________________________ NAZWA, ADRES I TELEFON SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ: _________________________________________________________________

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU (dokładny czas prezentacji): _________________________________________________________________

WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI: _________________________________________________________________

DATA: PODPIS:

Słopnice, dnia 15 grudnia 2016r.

Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska