2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ!

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach wraz z Zespołem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach zapraszają wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych do udziału w konkursie na kartke świąteczną bożonarodzeniową.

Poniżej regulamin konkursu. Liczymy, że i tym razem nie braknie świetnych pomysłów i powstaną przepiękne kartki. 

REGULAMIN KONKURSU „KARTKA ŚWIĄTECZNA

BOŻONARODZENIOWA”
 
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
i Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach.
2. Konkurs organizowany jest na terenie gminy Słopnice i przeznaczony
jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej, rozwijanie
zainteresowań plastycznych wśród najmłodszych.
4. Temat przewodni: Święta Bożego Narodzenia.
5. Format pracy: A5 (wielkość zeszytu).
6. Technika wykonania: dowolna, płaska.
7. Oceniana będzie przede wszystkim samodzielność wykonania pracy
przez dziecko, pomysłowość i staranność wykonania.
8. Do biblioteki gminnej przechodzą wyłonione na etapie szkolnym
najlepsze prace (max. 5 kartek) z każdej kategorii wiekowej.
9. Termin i miejsce złożenia prac na etapie gminnym: do 19 grudnia
2016r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach.
10. Prace składane na konkurs powinny być podpisane w następujący
sposób: imię, nazwisko, wiek, nazwisko opiekuna, szkoła (w przypadku
oddziałów przedszkolnych). Komisja Oceniająca powołana przez
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 21 grudnia 2016r. w
budynku biblioteki publicznej
dokona wyboru laureatów: I, II, III miejsce w następujących 
kategoriach:
· kategoria I -Oddziały 3 -latków,
· kategoria II -Oddziały 4 – latków,
· kategoria III – Oddziały 5 – latków,
. kategoria IV – Oddziały 6 - latków
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia 2016r.
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla zwycięzców
nastąpi w dniu 04 stycznia 2017r. w budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Słopnicach, sala konferencyjna - I p.
12. Uwagi końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
regulaminie, a także do utrwalenia przebiegu konkursu na zdjęciach
fotograficznych w celu późniejszych publikacji.
 
Anna Katarzyna Zawada - kierownik biblioteki publicznej
 
Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska