2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        

OGŁOSZENIE RODZINNEGO KONKURSU STOIK WIELKANOCNY

ZBLIŻA SIĘ OKRES ŚWIAT WIELKANOCNYCH I PORA ZABRAĆ SIĘ ZA PRZYGOTOWANIE STROIKÓW WIELKANOCNYCH. 

 Gminna Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach zapraszają wszystkie dzieci do udziału w Rodzinnym Konkursie StroikWielkanocny. 

Poniżej regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać.

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU
STROIK WIELKANOCNY 2016

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU: 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego.
 
3. CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest: 
propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
4. UCZESTNICY: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Słopnice.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas od „0” do „6” wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice. Prace mogą zgłaszać uczniowie indywidualnie lub rodzeństwo może przedstawić jeden stroik .
 
5. TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC:
Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość konstrukcji.
Technika dowolna z użyciem materiałów, np: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, drewno, bibuła, włóczka, nici, krepina, gałązki, papier, itp.
Elementy pracy powinny być wykonane własnoręcznie!
Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły, klasę. 
 
6.OCENA PRAC - przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy: 
ogólne wrażenie artystyczne pracy,
własnoręczny wkład pracy,
pomysłowość,
nawiązanie do tradycji regionalnej,
dobór i wykorzystanie materiałów
estetyka pracy i trwałość konstrukcji 
7.PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs składa się z etapu szkolnego i gminnego,
Warunkiem przystąpienia szkoły do etapu gminnego jest zgłoszenie deklaracji przez osobę odpowiedzialną za etap szkolny do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach do dnia 07 marca 2016r.
Na terenie szkół informację o konkursie ogłaszają osoby odpowiedzialne za etap szkolny w sposób przyjęty w szkołach.
Termin składania prac w szkołach upływa dnia 16 marca 2016r.
Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi do dnia 18 marca 2016r. Na etapie szkolnym komisja szkolna wybiera do etapu gminnego ze szkół: ZPO, SP nr 4, ZSPiP i Filii Słopnice-Granice po sześć prac: I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia.
Wybrane prace osoby odpowiedzialne dostarczają do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach do dnia 21 marca 2016r.
22 marca 2016 r. komisja powołana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach dokona wyboru zwycięzców etapu gminnego : to jest  I, II, III miejsce i sześć wyróżnień, wyniki zostaną przekazane w formie  pisemnej do poszczególnych szkół i zamieszczone na stronach internetowych  biblioteki.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 marca 2016r. o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.
Nagrody oraz wyróżnienia w etapie gminnym finansuje Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Prace będzie można odebrać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu (18 ) 33-26-005.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŻYCZĄC CIEKAWYCH POMYSŁÓW!
Anna Katarzyna Zawada – kierownik GBP w Słopnicach
 
Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska