2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

V GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

RUSZYŁA V EDYCJA GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA. KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w V edycji Gminnego Konkusu Pięknego Czytania. Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać.

 V GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

REGULAMIN

Organizatorzy:
-Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach
-Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach

Cele konkursu
- doskonalenie umiejętności pięknego czytania,
- kształtowanie kultury czytelniczej,
- popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej polecanej przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”,
- rozwijanie twórczych talentów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice,
- po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel gminny można wytypować po 2 uczniów z klas I – III i z klas IV – VI z każdej szkoły podstawowej z terenu Słopnic (Zespół Placówek Oświatowych, Filia Zespołu Placówek Oświatowych na Granicach, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 4),
- kwalifikacji dzieci do etapu gminnego dokonują szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół,
- zgłoszeniu uczestników należy przesyłać najpóźniej do dni 31 marca 2016 r. w/g załączonej karty zgłoszeniowej na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach lub Gminna Biblioteka Publiczna.

Kryteria oceny:
- technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania;
- środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą;
- zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (0-1 pkt);

Przebieg konkursu:
Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: uczniowie klas  I – III i IV – VI. Przesłuchanie uczestników konkursu odbędzie się dnia 11  kwietnia 2016 r. o godz. 11’00, tj. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach. 

Uczniowie klas I – III przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji: 

1.Małgorzata Strękowska-Zaremba “Abecelki i duch Bursztynowego Domu”
2.Joanna Papuzińska “Nasza mama czarodziejka”
3.Andrzej Maleszka „Świat ogromnych” z serii „Magiczne drzewo”
  
Uczniowie klas IV – VI przygotują fragmenty książki wylosowanej spośród trzech propozycji:

1.Alfred Szklarski „Tajemnicza wyprawa Tomka”
2.Alfred Szklarski „Tomek na czarnym lądzie”
3.Alfred Szklarski „Tomek na tropach Yeti”
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Dla Mistrzów Pięknego Czytania przewiduje się nagrody rzeczowe.

Karta zgłoszenia udziału w V Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w Słopnicach.

Imię i nazwisko uczestnika: 
........................................................................................................................
Klasa  ...........................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................................................. 
Szkoła .................................................................................................................................

Anna Katarzyna Zawada - kierownik GBP w Słopnicach
Autor: akz
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska